OZORO DEANERY

DEAN – VERY REV. FR. JUSTIN EDAGOBOR

1. Holy Trinity Catholic Church, Ozoro
Parish Priest: Very Rev. Fr. Sylvester Enomah

2. St. Patricks Catholic Church, Owhe-Ologbo
Parish Priest: Rev. Fr. Jude Ukwesan

3. St. Anthonys Catholic Church, Otor-Owhe
Parish Priest: Rev. Fr. Raphael Ayoro

4. St. Patricks Catholic Church, Ellu
Parish Priest: Rev. Fr. Mark Akpojotor

5. St. Dominic Catholic Church, Emevor
Parish Priest: Bartholomew Odeghe

6. Catholic Chaplaincy of Annunciation, Delta State Polytechnic, Ozoro
Chaplain: Rev. Fr. Sylvester Enomah